Cyfrifon Athens

Mynediad Beth yw Cyfrif Athens?

Mae Athens yn system a ddefnyddir yn helaeth gan sefydliadau Addysg Uwch yn y DU i roi mynediad cyfleus trwy enw defnyddiwr a chyfrinair i’r rhan fwyaf o adnoddau ar-lein mae’r Ganolfan Adnoddau Dysgu (CAD) yn tanysgrifio iddynt, megis cylchgronau electronig a chronfeydd data ar-lein, o le bynnag mae myfyrwyr yn dewis astudio.

Sut gallaf gael Cyfrif Athens?

I’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr, mae'r Cyfrif yn cael ei agor i chi, ac nid oes rhaid cofrestru. Anfonir manylion eich Cyfrif Athens at eich cyfrif e-bost yn y Brifysgol wrth i chi gychwyn ar eich rhaglen astudio gyda’r Brifysgol.

Os na fyddwch yn derbyn gwybodaeth am eich Cyfrif, anfonwch e-bost at athens@ydds.ac.uk gyda’ch ymholiad.

Sut gallaf i ddefnyddio fy Nghyfrif Athens?

Mae dwy ffordd o defnyddio’ch Cyfrif Athens. Gallwch naill ai fynd yn syth at yr adnodd rydych am ei ddefnyddio trwy wefan y CAD neu dudalen Blackboard / Moodle y CAD, wedyn teipiwch eich enw defnyddiwr a chyfrinair Athens pan ofynnir ichi, neu gallwch fewngofnodi’n syth i My Athens yn http://auth.athensams.net/my/. Os byddwch yn mewngofnodi i My Athens, gwelwch restr o’r holl adnoddau mae hawl gennych eu defnyddio gyda’ch Cyfrif Athens. Hefyd bydd My Athens yn caniatáu ichi newid eich cyfrinair Athens, gweld manylion eich cyfrif a'r dyddiad terfyn a defnyddio’r cyfleuster help ar-lein.

Cwad gliniadurMynediad ar y campws

Fe welwch na fydd angen Cyfrif Athens ar gyfer rhai adnoddau’r CAD ar gampws. Y rheswm am hyn yw bod rhai adnoddau wedi'u gosod i adnabod cyfeiriadau IP cyfrifiaduron y Brifysgol yn awtomatig. Os byddwch am gael mynediad i’r adnoddau hyn oddi ar y campws, gofynnir ichi am wybodaeth eich Cyfrif Athens bob tro. Efallai y gwelwch fod nifer bach o adnoddau ar gael i’w defnyddio ar gampws y Brifysgol yn unig.

Beth os bydd angen enw defnyddiwr a chyfrinair arall?

Mae'r CAD yn tanysgrifio i nifer o adnoddau llai o faint nad ydynt yn derbyn Cyfrif Athens, a bydd angen enw defnyddiwr a chyfrinair gwahanol. Yn yr achos hwn, gellir cael yr enw defnyddiwr a'r cyfrinair o'r CAD.

Cael help a chyngor

Os cewch anhawster wrth ddefnyddio un o’r adnoddau Athens, anfonwch e-bost at athens@ydds.ac.uk gydag enw’r adnodd a chan ddisgrifio’r problemau rydych yn eu profi.

Bydd eich Cyfrif Athens yn terfynu’n awtomatig ar yr un pryd â’ch aelodaeth o’r CAD.