Defnyddio Llyfrgelloedd Eraill

Mae’n bosibl y bydd myfyrwyr a staff y Brifysgol yn gallu defnyddio detholiad o lyfrgelloedd eraill ar draws y Deyrnas Gyfunol drwy un o’r cynlluniau canlynol. Am fanylion pellach, Cysylltu â ni.

Metropolitan Abertawe

Mae croeso i fyfyrwyr o Gaerfyrddin / Llambed wneud cais i ymuno â llyfrgelloedd Metropolitan Abertawe trwy lenwi’r ffurflen yma.

Gall myfyrwyr o Fetropolitan Abertawe wneud cais i ymuno â llyfrgelloedd Campws Caerfyrddin / Llambed trwy lenwi’r ffurflen yma, gan nodi mai Metropolitan Abertawe yw eich llyfrgell gartref.

Coleg Sir Gar

Gall myfyrwyr y Radd Sylfaen mewn Gwyddor Anifeiliaid a’r radd mewn Ysgol y Celfyddydau Creadigol sy’n astudio yng Ngholeg Sir Gâr ddefnyddio’r adnoddau yng Nghanolfan Adnoddau Dysgu (CAD) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o fis Ionawr 2011.  Mae croeso i fyfyrwyr eraill o Goleg Sir Gâr ddefnyddio’r CAD drwy gynllun partneriaeth Llyfrgelloedd Ynghyd.  Mae croeso i fyfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wneud cais am basport Llyfrgelloedd Ynghyd i ddefnyddio llyfrgelloedd Coleg Sir Gâr.  Gofynnwch wrth y Man Gwybodaeth am wybodaeth bellach.

Llyfrgelloedd Ynghyd - Pasbort

Gall myfyrwyr a staff ddefnyddio llyfrgelloedd cyhoeddus a llawer o lyfrgelloedd prifysgolion a cholegau eraill yn ne Cymru a'r Canolbarth trwy’r cynllun Llyfrgelloedd Ynghyd – Pasbort. Holwch yn y Man Gwybodaeth am wybodaeth bellach ac er mwyn casglu Pasbort, neu lawrlwythwch ac argraffwch y pasbort isod.

SCONUL Access

Mae SCONUL Access yn wasanaeth cilyddol a gefnogir gan y rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch yn y DU ac Iwerddon. SCONUL Access yn darparu breintiau benthyg ar gyfer y rhan fwyaf o’r canlynol:

  • staff academaidd ar gytundebau agored neu dymor penodedig
  • myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a gofrestrir ar gyfer PhD, MPhil neu gymhwyster tebyg
  • myfyrwyr rhan amser, dysgu o bell ac ar leoliad
  • myfyrwyr ôl-radd llawn amser
  • myfyrwyr israddedig llawn amser sy’n manteisio ar y cytundeb cilyddol rhwng Prifysgol Cymru: Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Abertawe ac Prifysgol Fetropolitan Abertawe

Mae SCONUL Access hefyd yn darparu ar gyfer gwasanaeth cyfeiriol yn unig ar gyfer y rhan fwyaf o’r canlynol:

  • myfyrwyr israddedig llawn amser
  • staff ychydig o lyfrgelloedd addysg uwch nad ydynt yn cymryd rhan yn y trefniadau benthyg cilyddol

Mae aelodaeth o SCONUL Access yn agored i bob aelod llawn o SCONUL ac mae’r rhan fwyaf o lyfrgelloedd addysg uwch yn y DU ac Iwerddon a gyllidir yn gyhoeddus nawr yn aelodau. Nodwch nad yw pob llyfrgell yn cynnig breintiau benthyg i bob math o ddefnyddiwr a restrir uchod. Ymgynghorwch â’r rhestr o lyfrgelloedd sy’n cymryd rhan cyn ichi deithio os gwelwch yn dda. Mae mynediad at gyfrifiaduron ar gael mewn rhai sefydliadau.

Rhagor o wybodaeth: e-bost sconul@ydds.ac.uk

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Gall unrhyw un sydd â chyfeiriad cartref yng Nghymru wneud cais ar-lein am docyn darllen i gael mynediad i gasgliadau Llyfrgell Genedlaethol Cymru.  Ewch i wefan Llyfrgell Genedlaethol Cymru am fanylion pellach.

Y Llyfrgell Brydeinig

Gall unrhyw un wneud cais am docyn darllen i gael mynediad i ystafelloedd darllen y Llyfrgell Brydeinig.  Ewch i wefan Y Llyfrgell Brydeinig am fanylion pellach.

Map - Prifysgolion Eraill (Gwefan Prifysgol Wolverhampton)

Catalogau