Gweld pob eitem o'r newyddion...

Cymorthfeydd Galw Heibio'r CAD

10.01.2012

Oes gennych chi unrhyw syniad am y canlynol:

  • Sut i elwa'n fwy o'ch profiad yn y brifysgol?
  • Mynd i'r afael ag adnoddau electronig?
  • Buddsoddi nawr i arbed amser yn eich 3edd flwyddyn?

Yn arbennig ar eich cyfer chi...

Bob dydd Mercher 2 - 3 pm
Gan dechrau ddydd Mercher 11 Ionawr 2012

Cymorthfeydd Galw Heibio'r CAD ar gyfer:

  • RefWorks
  • Chwilio
  • E-lyfrau
  • E-gylchgronnau
  • ..a rhagor!
Os nad oes gennych chi glem beth yw'r uchod neu os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n gwybod ond am ofyn cwestiwn dewch i'n gweld no..

Llambed - Ystafell Gyfrifiaduron UCS
Caerfyrddin - Y Cwad un Ystafell 1

Gwybodaeth Bellach

Cysylltu â niGweld pob eitem o'r newyddion...