Gweld pob eitem o'r newyddion...

Hunanwasanaeth gwell wedi ei lansio yng Nghaerfyrddin

12.01.2012

Hunan-wasanaeth

Yn dilyn treial llwyddiannus y tymor diwethaf, mae’n bleser gan y CAD gyhoeddi lansiad ein system hunanwasanaeth newydd ar Gampws Caerfyrddin. 

Mae’n system newydd ni bellach ar gael ar y ddwy derfynell hunanwasanaeth, a bydd yn gadael i chi fenthyca a dychwelyd mwy na saith eitem ar yr un pryd, a thalu’r taliadau gyda cherdyn credyd neu ddebyd i gynnig gwasanaeth cyflymach a mwy cyfleus heb i chi orfod dod i’r Man Gwybodaeth.  Fel gyda’n system flaenorol, darperir derbynneb hefyd gyda phob taliad, sy’n cynnwys dyddiad dyledus neu ddyddiad cwblhau unrhyw adnoddau sydd wedi eu benthyca. Rhowch gynnig arni y tro nesaf y galwch i mewn!

Gwybodaeth Bellach

Cysylltu â niGweld pob eitem o'r newyddion...