Gweld pob eitem o'r newyddion...

Fideos Teithiau Rhithwir Ar Gael Nawr

12.09.2011

Methu dod o hyd i’r hyn sydd ei angen arnoch yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu (CAD)?  Mae ein teithiau rhithwir newydd o amgylch y CAD ar y naill gampws a’r llall yma i’ch helpu! 

Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r actorion a’r cyfarwyddwyr, ac yn y canllawiau fideo cewch eich arwain o amgylch y Ganolfan gan glywed am y gwasanaethau a’r cyfleusterau sydd ar gael.  Yn ogystal â’r llyfrgelloedd ar y ddau gampws, mae’r fideos yn rhoi cyflwyniad i’r Cwad ar Gampws Caerfyrddin a Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen yn Llambed.  Os nad ydych wedi ymweld â’r CAD erioed o’r blaen, neu os hoffech gael eich atgoffa o’r hyn sydd yno, ewch i weld beth sydd gennym i’w gynnig.
 Gweld pob eitem o'r newyddion...