Gweld pob eitem o'r newyddion...

Chwarae â Ffilm

15.11.2010

Mae staff o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi bod yn gweithio gyda RAY Ceredigion, a phlant a phobl ifanc o Bonterwyd a Phenparcau i ymchwilio i chwarae trwy gyfrwng ffilm.

Aeth Ysgol Celf, Ffilm a’r Cyfryngau ac Uned Ehangu Mynediad y Brifysgol ati i weithio mewn partneriaeth â RAY Ceredigion i wneud ffilmiau sy’n seiliedig ar Strategaeth Chwarae Cyngor Sir Ceredigion.  Roedd dau nod i’r prosiect: rhoi cyfle i bobl ifanc ennill sgiliau ym maes sgriptio, cyfarwyddo a saethu ffilm fer a chynnig fersiwn weladwy o strategaeth chwarae’r Sir. 

Pobl ifanc o Bonterwyd a Phenparcau yn y seremoni wobrwyo gyda Karl Williams (Cyngor Sir Ceredigion), Meri Huws (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) a Keith Towler (Comisiynydd Plant Cymru).
Pobl ifanc o Bonterwyd a Phenparcau yn y seremoni wobrwyo gyda Karl Williams (Cyngor Sir Ceredigion), Meri Huws (Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant) a Keith Towler (Comisiynydd Plant Cymru).

Elusen gofrestredig yw RAY Ceredigion sy’n gweithio mewn partneriaeth â Chyngor Sir Ceredigion i gefnogi clybiau gofal plant allan o ysgol a chwarae mynediad agored mewn chwarae mynediad agored ar draws y sir.

Ymhlith y ffilmiau terfynol mae ffilm arswyd ddifyr, sef newyddion am helyntion iasol yn ardal Ponterwyd, yn ogystal â barn y plant am yr hyn y mae chwarae yn y gymuned yn ei olygu iddynt.   Mae pob ffilm wedi’i rhoi ar gasgliad DVD o’r prosiect.

Cyflwynwyd Tystysgrifau  o Gyflawniad i bob un o'r bobl ifanc a gymerodd ran yn y prosiect gan Ddiprwy Is-Ganghellor y Brifysgol Meri Huws mewn seremoni wobrwyo a gwylio arbennig lle’r oedd Comisiynydd Plant Cymru, Keith Towler, ac un o Gynghorwyr Sir Ceredigion, Carl Williams.

Nodyn at y Golygydd

  1. Mae’r Ysgol Celf, Ffilm a’r Cyfryngau ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod gyffrous o raddau israddedig ac ôl-raddedig: i gael rhagor o wybodaeth ewch i www.ydrindoddewisant.ac.uk.  Mae Staff o’r Ysgol hefyd wedi gweithio ar nifer o brosiectau yn y gymuned yn yr ardal gyda chefnogaeth Uned Ehangu Mynediad y Brifysgol.
  2. Sefydlwyd RAY Ceredigion yn 2001 er mwyn cefnogi clybiau gofal plant allan o ysgol, mae’n elusen gofrestredig ac yn 2005 sefydlwyd Fforwm Chwarae Ceredigion. RAY Ceredigion yw’r prif gorff ar gyfer y prosiect Chwarae Plant a ariennir gan y Loteri Fawr mewn partneriaeth â  Phartneriaeth Plant a Phobl Ifanc a CAVO (Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion).

Gwybodaeth Bellach

Dr Jane Norris-Hill
Marchnata a Chyfathrebu
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
01570 424799
j.norris-hill@tsd.ac.ukGweld pob eitem o'r newyddion...