Gweld pob eitem o'r newyddion...

Ffair Nadolig Y Drindod Dewi Sant

13.10.2011

Mae cynlluniau ar gyfer ein Ffair Nadolig flynyddol yn dod at ei gilydd, a gallwn ddatgelu y bydd yn digwydd yn Neuadd Lloyd Thomas, campws y Drindod Dewi Sant Llambed, ar 26 Tachwedd rhwng 12yh a 4yh.

Yr hen adeilad Byddwch yn rhan o hwyl yr ŵyl yn Ffair Nadolig y Drindod Dewi Sant a mwynhewch brynhawn hamddenol yn siopa anrhegion Nadolig lleol.

Osgowch brysurdeb y stryd fawr a chefnogwch grefftwyr lleol. Dewiswch o blith amrywiaeth o anrhegion gwreiddiol ar gyfer pawb ar eich rhestr Nadolig a mwynhewch fins peis a gwin twym blasus.

Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Y llynedd, roedd dros 30 o stondinau yn bresennol yn gwerthu amrywiaeth o eitemau gan gynnwys: cacennau wedi'u gwneud â llaw, cardiau, gemwaith, mêl a jamiau, a llawer mwy!

Os oes gennych ddiddordeb dod â stondin cysylltwch â Heather Thomas ar 01267 676794 e-bost: heather.thomas@tsd.ac.ukGweld pob eitem o'r newyddion...